Úřední deska

Autor: Stacionář
Aktualizováno: 28 prosinec 2020

Kapacita zařízení:
Oddělení A - pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením s menší mírou podpory - 35 klientů (denní kapacita) -  přijímáme nové klienty
Oddělení B - pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením s větší mírou podpory  - 10 klientů (denní kapacita)  -  přijímáme nové klienty
Oddělení C - pro klienty starší 55 let... a seniory - 20 klientů (denní kapacita)  -  přijímáme nové klienty