Garantovaná nabídka platná pro jednotlivá oddělení ke stažení 

GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽEB

Garantovaná nabídka je rozdílná pro jednotlivá oddělení, je tak co nejvíce přizpůsobena individuálním potřebám jednotlivých cílových skupin.

 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- klientům dle potřeby pomůžeme při oblékání, svlékání , obouvání,
- pomůžeme také při přesunu na vozík, či lůžko, 
- zajistíme pomoc při orientaci ve vnitřních i venkovních prostorách v době poskytované služby,
- dle potřeby pomůžeme klientům při podávání a konzumaci jídla a pití,
 
 
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- podle potřeby klientů pomáháme při úkonech osobní hygieny a používání WC,
 
 
              
3. poskytnutí stravy:
- zajišťujeme dopolední svačiny a obědy připravované ve vlastní kuchyni,
- strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
       
 
 
4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- výchovně vzdělávacími činnostmi podporujeme klienty v udržení dosud získaných dovedností a znalostí. Podporujeme jejich další rozvoj ( např. práce na počítači, exkurze, besedy, gramotnosti),
- aktivizačními činnostmi udržujeme a rozvíjíme jemnou motoriku, která klientům pomáhá zvládat řadu činností běžného života a udržení jejich kondice ( výtvarné činnosti, hudebně pohybové činnosti, pracovní činnosti, sportovní činnosti),
 
      
 
5.  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- našim klientům nabízíme různé příležitosti kontaktů se společností (společenské, kulturní a sportovní akce, výlety),
- pomůžeme při obnoveníí nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 
 
 
6. sociálně terapeutické činnosti:
- zvýšení samostatnosti, soběstačnosti, získání a upevnění nových dovedností a vědomostí
- s klienty nacvičujeme zvládání běžných domácích prací (vaření, úklid, nákupy, péče o oděvy), péči o vlastní osobu a zdraví, seznamování s prací veřejných institucí, …
- podporujeme nácvik vlastního vyjadřování, veřejného vystupování, řešení problémů (hádky, zvládání emocí, posílení sebevědomí ),
 
 
   
7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomáháme při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, (doprovod klienta  při zařizování osobních záležitostí, k lékaři, na úřady, k právníkovi, individuální nákupy,…v Trutnově).

 

Garantované časy

 

 

  7:00 – 9:30 9:30 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 14:00 - 14:30 13:00 – 17:00
             
po   svačina + kruh pohybové aktivity oběd   relaxace odpolední svačina plnění IP
  vzdělávací aktivity individuální činnosti
skupinové činnosti výtvarné aktivity  
individuální činnosti nácvik soc. dovedností  
     
út   svačina + kruh pohybové aktivity oběd   relaxace odpolední svačina plnění IP
  vzdělávací aktivity individuální činnosti
skupinové činnosti výtvarné aktivity-keramika  
individuální činnosti nácvik soc. dovedností  
  hudebně pohybové aktivity  
     
st   svačina + kruh pohybové aktivity oběd   relaxace   odpolední svačina plnění IP
  vzdělávací aktivity individuální činnosti
skupinové činnosti výtvarné aktivity  
individuální činnosti nácvik soc. dovedností  
  hudebně pohybové aktivity  
     
čt   svačina + kruh vzdělávací aktivity oběd   relaxace odpolední svačina pohybové aktivity – bazén
  výtvarné aktivity plnění IP
skupinové činnosti nácvik soc. dovedností individuální činnosti
individuální činnosti hudebně pohybové aktivity-tanec  
     
  svačina + kruh vzdělávací aktivity oběd   relaxace  odpolední svačina Plnění IP
  výtvarné aktivity individuální činnosti
skupinové činnosti  pohybové aktivity  
individuální činnosti    
     
         
Pomoc při péči o vlastní osobu poskytujeme dle potřeby pondělí až pátek od 7 do 17 hodin. 

 

 


 
 
PROGRAM DNE

 

 7:00 - 8:00     příchody (příjezdy) klientů
8:00 - 9:30      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
9:00 - 10:00     svačina
10:00 - 12:00   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  ve skupinách dle garantované nabídky služeb
11:30 - 12:30   oběd
14:00 - 14:30   odpolední svačina
12:30 - 16:00   aktivizační a relaxační činnosti, odchod (odjezd) klientů domů