Stacionář Trutnov - oddělení B

Autor: Stacionář
Aktualizováno: 25 duben 2020

Stacionář - oddělení B

Oddělení je určeno osobám s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starším 18 let z Trutnova a okolí, které potřebují větší míru podpory při péči o vlastní osobu a které se nedokážou o sebe postarat samy. 

 

PREZENTAČNÍ VIDEO ODDĚLENÍ B

Klientům je věnována individuální péče v oblastech jako např. strava, hygiena, aktivizační činnosti. 

Plánovaný denní program,  je připravován vždy s ohledem na momentální zdravotní a duševní stav. Součástí nabídky služeb je především aktivizace klienta. K tomu jsou využity různé činnosti jako např. procvičování jemné i hrubé motoriky, smyslové hry, nácvik sebeobsluhy, fyzioterapeutická cvičení, komunikace.

Je dbáno na důstojnost a potřeby klienta. Služby a aktivizační programy poskytované v bezbariérovém zařízení slouží ke smysluplnému naplnění dne a umožnění kontaktu s vrstevníky.

Všechny prostory jsou přizpůsobeny tak, aby maximálně vyhovovaly individuálním potřebám klienta. Do II. nadzemního podlaží se klienti mohou dopravit výtahem nebo schodištěm. V oddělení B se nachází společenská místnost, odpočinková klidová zóna, hygienické zázemí pro částečnou očistu imobilních klientů, koupelna pro celkovou koupel,  WC a kuchyňka pro přípravu stravy.

 Stacionář má vlastní kuchyň, kde se připravuje dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Stravu lze upravit dle požadavků a připravit v souladu s dietními normami.

 

Pro relaxaci mohou klienti využívat snoezelen, který je umístěn ve II. nadzemním podlaží budovy A (možný přístup i klientům na invalidním vozíku).

 

Denní kapacita tohoto oddělení je 10 klientů.

 

Mám zájem o službu

 

Kontakt na sociální pracovnice