Informace pro zájemce

Co je stacionář a pro koho je
Stacionář je denní sociální službou pro lidi , kterým hrozí sociální vyloučení a potřebují pomoc či podporu při zvládání svých záležitostí. 
 
Cílová skupina:
 • Osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let.
 • Osoby starší 55 let s chronickým duševním onemocněním (různé typy demencí, Azheimerova choroba).
 • Senioři od 65 let.
 
Službu poskytujeme ženám i mužům.
 
Péče je poskytována především občanům města Trutnova a jeho okolí.
Naše služba  splňuje požadavky stanovené  zákonem  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (§ 46).
 
 
Provozní doba:  pondělí až pátek od 7:00 do 17:00
mimo: státních svátků a zpravidla ve dnech 22.12. – 31.12.
 

Co Vám můžeme nabídnout
Jsme tu především pro to, abychom Vám pomohli řešit nebo zmírnit nepříznivé dopady Vaší nepříznivé situace. Nabízíme smysluplné využití Vašeho času v příjemném  prostředí, společenské vyžití, společenské zařazení, kontakt s vrstevníky, vzdělání, sportovní aktivity, doprovody a poradenství,...  Více se dočtete v garantované nabídce služeb. Stacionář má vlastní kuchyň s jídelnou. V případě potřeby jsme schopni  klientům z Trutnova a blízkého okolí poskytnout svozy.
 

Kolik za pobyt ve stacionáři zaplatíte
Za pobyt ve stacionáři se platí. Cena úhrady za čerpané služby se vypočítává podle skutečně využitých hodin služby. Výše platby je pak vypočítána podle ceníku služeb. Naši klienti si mohou vybrat jaké dny a jaké služby budou chtít čerpat. Přibližnou výši úhrady Vám může vypočítat sociální pracovnice až po zjištění Vašich potřeb.
 

Jak máte postupovat, pokud máte o službu zájem
 1. Pokud budete mít zájem docházet do našeho zařízení, doporučujeme Vám nejprve naše zařízení navštívit (nejlépe v doprovodu  blízké osoby). Návštěvu si předem telefonicky dohodněte s naší sociální pracovnicí nebo ředitelkou zařízení.  Rádi Vás provedeme po stacionáři, ukážeme prostory, které je možné využívat a seznámíme Vás s nabízenými činnostmi.
 2. Pokud se Vám bude zařízení a nabízené služby líbit, vyplňte  žádost a odevzdejte ji sociální pracovnici. Sociální pracovnice Vám s vyplněním žádosti může pomoci. Nepotřebujeme žádné vyjádření lékaře, ani další zbytečnou administrativu.
 3. Po podání žádosti se  s Vámi sociální pracovnice domluví na schůzce u Vás doma. Sociální šetření je nezbytnou podmínkou pro rozhodnutí o Vašem přijetí. Promluvíte si s pracovníkem o tom, s čím Vám můžeme v rámci naši služby pomoci, o Vašich potřebách, přáních, očekáváních. 
 4. Na základě sociálního šetření, zjistíme, zda splňujete požadavky pro přijetí a bude rozhodnuto o Vašem přijetí, nebo odmítnutí.
 5. Pokud máme volnou kapacitu a Vy splňujete všechny požadavky, můžete se ihned stát našim klientem. Pokud je kapacita zařízení plná, budete zařazení do Pořadníku zájemců.
 6. Smlouvu  nelze uzavřít z níže uvedených důvodů:
            - nedostatečná kapacita zařízení,
            - nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu,
            - osobě, která v minulosti (6 měsíců) porušila povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služby.
 7. Naším klientem se stanete až po podepsání Smlouvy o poskytování služby.
 8. Při sociálním šetření a ve smlouvě se sjednává rozsah požadované a potřebné péče.

 

 

Kterým klientům nemůžeme dočasně službu poskytnout:  

 1. Osobám, kterým se  zdravotní stav natolik zhorší, že vyžadují zdravotní péči (či hospitalizaci).
 2. V době akutního onemocnění (viróza, teplota, rýma, infekční onemocnění,  apod.) .    
 3. Pokud klient vykazujete známky intoxikace návykovými látkami  (opilost, drogy).