Ochrana osobních údajů

Autor: Stacionář
Aktualizováno: 20 únor 2024

 

Stacionář mezi mosty Trutnov (dále jen stacionář) je denní sociální službou pro osoby, kterým hrozí sociální vyloučení a potřebují pomoc při zvládání svých záležitostí. Stacionář jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává údaje v souladu s platnou legislativou, zejména zákony 108/2006 Sb. (§ 88 písmeno h), přílohu č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. a nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze v souladu se stanovenými účely, a to především v rámci plnění jeho hlavní činnosti, při uzavírání smluv, identifikaci smluvních stran, právních titulů, zpracovávání personální agendy, oprávněného zájmu, souhlasu fyzické osoby a z důvodu plnění svých dalších právních povinností vyplývajících z právního statutu příspěvkové organizace poskytující sociální služby. Údaje fyzických osob jsou ve stacionáři zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění výše stanovených účelů.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, datum narození, lokační údaje, kontakt.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Stacionář, příspěvková organizace jako právnická osoba, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnost správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, dle platných předpisů. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Stacionář s výše uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracování osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých organizace provozuje svoji činnost - tj. Poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 v platném znění.

Místo, způsob a lhůta pro podávání stížností, podnětů a připomínek a způsob případného řešení najdete v dokumentech.

 

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů není ve stacionáři zřízena.

 

Kontaktní údaje správce:

Stacionář mezi mosty Trutnov, Náchodská 359, Trutnov

Datová schránka ID:   umeh2ck

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 499 826 631

Mobil: 603 842 964 (pověřený pracovník: Mgr. Palková Margita,  pouze v pracovní dny)

 

Přečtěte si prosím dokumenty, které se týkají GDPR.