Autor: Menclova Eva
Aktualizováno: 28 duben 2023

Ve dnech 18. - 20. 4. 2023 jsme se zúčastnili 25. ročníku festivalu Patříme k sobě v Semilech. Bohužel tento ročník byl zároveň ročníkem posledním...Jako každoročně jsme vystoupili s tanečky Coltů (Spím v obilí) i Pistolníků s jejich Limonádníkem. Také sbor dostal příležitost ukázat, co se od loňska naučil. Vystoupení dopadla dobře, stacionáři jsme ostudu určitě neudělali. Velkým bonusem posledního ročníku bylo luxusní ubytování v hotelu Obecní dům a i stravování v Pivovaře. Všichni jsme si užili i doprovodné programy - diskotéku v KC Golf i návštěvu 3D kina. 

Je nám moc líto, že festival již nebude pokračovat...Vždyť kde jinde než v Semilech máme možnost vychutnat si neopakovatelnou festivalovou atmosféru a potkat se se třemi sty kamarády z celé republiky. Vždyť už napořád s nimi všemi budeme PATŘIT K SOBĚ.

 
 

 

 

Autor: Stacionář
Aktualizováno: 18 březen 2023

Ohlédnutí za „ pětiletkou“ ve Stacionáři mezi mosty Trutnov

Začátkem února 2023 uplynulo 5 let od slavnostního otevření nových oddělení B a C ve Stacionáři mezi mosty Trutnov. V roce 2017 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy za finanční podpory města Trutnova a fondů z Evropské unie. Během úprav vzniklo krásné místo pro setkávání klientů. Budova se změnila v bezbariérový komplex a vznikly tak velmi účelně využívané prostory.

Největší rekonstrukce proběhla v části budovy, která nyní slouží seniorům v odd. C a klientům vyžadující větší míru podpory v odd. B. Při otevření nových prostor v pondělí dne 5.2.2018 byla na odděleních B a C pouze 1 klientka. V průběhu roku přicházeli noví klienti a dnes lze konstatovat, že je služba stacionáře opravdu hodně využívaná. Za 5 let provozu se na oddělení B vystřídalo celkem 9 klientů, v oddělní pro seniory bylo do letošního února přijato celkem 82 žádostí o službu. Někteří klienti službu využívali pouze několik měsíců, jiní ji využívají více jak 4 roky. Po ukončení služby klienti většinou odcházejí do pobytové služby, kde jim je poskytován větší objem péče. Momentálně má stacionář celkem 67 uzavřených Smluv o poskytování služby. Z toho dochází na oddělení A 35 klientů, oddělení B má uzavřenou smlouvu s 6 klienty a celkem 26 seniorů využívá služby oddělení C. I přesto lze přijmout do všech oddělení další zájemce o službu.

Velkým přínosem pro seniory je možnost využití fakultativní služby svozů. Klienti se tak mohou dle potřeby dopravit bezpečně do služby i zpět domů. Stacionář také disponuje moderně vybavenou kuchyní, která denně poskytuje strávníkům vyváženou a pestrou stravu. V letních měsících a za pěkného počasí se některé aktivity odehrávají na udržované prostorné zahradě.

Hlavním cílem služby stacionáře je poskytovat všem klientům profesionální služby dle jejich individuálních potřeb, nabídnout bezpečný prostor za účelem prožívání důstojného a plnohodnotného života bez přerušení kontaktu s jejich rodinou a zamezení sociálnímu vyloučení. Mezi nejžádanější činnosti patří aktivizace v kolektivu, podpora soběstačnosti, udržení dobré fyzické i psychické kondice, pomoc v oblasti sebepéče, procházky, navazování nových sociálních kontaktů a pomoc rodinným příslušníkům v jejich namáhavé péči. Klienti bydlí ve svém domácím prostředí a za podpory rodiny mohou zůstávat co nejdéle ve svých domovech.

Ve stacionáři je poskytováno základní poradenství v oblasti sociální práce nejen pečujícím rodinám klientů, ale i zájemcům z řad veřejnost

Autor: Palková Margita, Mgr.
Aktualizováno: 22 únor 2023

Již třetí rok se senioři ze Stacionáře zúčastnili akce Ježíškova vnoučata. Letos měli senioři celkem 8 přání a všechna byla splněna. Mezi věcné dary patřily například velké puzzle, dřevěné pexeso, velká dřevěná hra Člověče nezlob se, předplatné časopisu Vlasta a sazeničky jahod. Ty nám darovaly stejně jako loni děti a učitelky Základní a mateřské školy Pilníkov. Sazeničky jahod a semena bylin nám byly předány osobně. Akci jsme pojali jako výlet v čase předvánočním a vyjeli jsme mezi děti do školy. Ty si pod taktovkou paní ředitelky a učitelky pro nás připravily pásmo vánočních písniček a koled. Po vystoupení jsme měli možnost prohlédnout si prostory školy, moderní vybavení při výuce, tělocvičnu a některé děti se dokonce pochlubily žákovskou knížkou. Nechybělo drobné pohoštění v podobě teplého čaje a sladkého překvapení. Každý senior dostal malý dárek a stejně tak děti dostaly malý balíček od seniorů.
Mezi splněnými přáními byly také zážitky. Senioři chtěli shlédnout divadelní představení, vystoupení kouzelníka a dále výlet vláčkem. Ten se uskuteční až na jaře. Plánujeme se podívat do Dolců. Tak snad všechno vyjde podle našich představ. Divadelní představení bylo pro seniory překvapením, ale určitě si ho všichni moc užili. Přijel mezi nás pan Bronislav s kolegou z Broňa show a společně jsme si zazpívali hity 80. a 90. let. Dalším přáním jedné seniorky bylo divadelní představení. Toho se s velikou radostí ujal pan Jakub Skočdopole z umělecké agentury Kašpaři.cz. Kouzlil, žongloval, předvedl některé triky s kartami a zapojil do svého programu i naše seniory. Všem, kteří přispěli k veliké radosti našich seniorů moc děkujeme. Velký dík také patří nadaci Českého rozhlasu a všem, kteří kolem této nadace Ježíškova vnoučata pracují. Věříme, že i v dalších letech se budeme moci do projektu zapojit a že budou dárci stejně srdeční, jako byli doposud.

 
Autor: Stacionář
Aktualizováno: 31 prosinec 2022
Konec roku tradičně slavíme společným posezením u stromečku, povídáním o Vánocích, zpíváním koled, sledováním vánočních pohádek a rozdáváním dárečků. Rozdalo se mnoho dárků, které přinesly mnoho radosti. Od stacionáře klienti také dostali nějaký ten malý dáreček - pralinkový kornout. Na všechny také čekala vánočka a slavnostní oběd. Bylo krásné se setkat. ?
Děkujeme zástupcům města, příznivcům stacionáře, sponzorům  i drobným dárcům, za Vaši podporu. Velmi si jí vážíme.
 
 
 
Autor: Stacionář
Aktualizováno: 31 prosinec 2022

Ve čtvrtek 8.12.2022 proběhla ve stacionáři  výstava výrobků našich klientů s adventní a vánoční tematikou. Návštěvníci mohli obdivovat krásné svícny výrobky z textilu, vánoční věnce a svícny. Ale to nebylo vše. Na všechny čekal také vánoční punč a cukroví ze cvičného bytu. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili stacionář. Bylo Vás opravdu mnoho! Těšme se na Vás na další výstavě.

 

 

Autor: Palková Margita, Mgr.
Aktualizováno: 15 prosinec 2022

Stejně jako loni, tak i pro letošní splnění přání v rámci akce Ježíškova vnoučata si nás vybrala MŠ a ZŠ Vlčice. Pro dárek jsme se vydali autobusem do Vlčic. Po příjezdu na nás čekalo pohoštění. Děti si pro nás připravily krásné vánoční pásmo plné básniček a písniček. Pod taktovkou paní ředitelky jsme si společně zazpívali koledu. Po velikém potlesku nastalo samotné předání dárků. Dostali jsme sazeničky jahod a příslušenství k zahradničení. Děti pro nás vyrobil drobné dárky a nakreslily vánoční přání. My je za to všechno odměnili sladkým pamlskem a voňavým pytlíčkem plných bylinek pro paní učitelky. Po tom všem si senioři prohlédli prostory školy a část moderní výuky, která všechny uchvátila. Některé děti se pochlubily svými žákovskými knížkami. Setkání bylo velice příjemné a plné slziček dojetí. Moc děkujeme a za rok snad na viděnou.

 
 
 
Autor: Palková Margita, Mgr.
Aktualizováno: 10 prosinec 2022

Další splněné přání v rámci Ježíškova vnoučata dnes pobavilo velké publikum. Páteční dopoledne nám všem zpříjemnili Broňa show . Atmosféra byla vynikající. Po vystoupení jsme se nejen vyfotili, ale také společně zatancovali. Vystoupení bylo pro všechny velikým překvapením a nezapomenutelným zážitkem. Všem zúčastněným děkujeme!!

 
 
Autor: Stacionář
Aktualizováno: 04 prosinec 2022

V průběhu podzimu 2022 naše klienty potěšily dvě krásné přednášky. V říjnu, v rámci Týdne sociálních služeb, navštívily stacionář paní učitelky z Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov. Klienti všech oddělení měli možnost prohlédnout si  sanitku a pak následovala přednáška o zdraví a první pomoci.  V listopadu pro zněnu navštívil stacionář preventista Městské policie Trutnov Mgr. Jan Bábik.  Klienti se dozvěděli něco o  práci strážníků městské policie, odvážlivci si vyzkoušeli "zatčení nanečisto", prohlédli si pouta a jiní si vyzkoušeli neprůstřelnou vestu. Velmi zajímavé byly informace o tom, jak se odchytávají zatoulaní pejsci.  Součástí přednášky bylo i povídání o bezpečnosti na internetu.

 
 
 
Autor: Stacionář
Aktualizováno: 25 září 2022

Na výlet do Opočna jsme vyjeli ve čtvrtek 22.9. 2022. Přes počáteční potíže s autobusem, jsme vyjeli asi s půl hodinovým zpožděním v 9:45. V plánu byla návštěva u bývalého klienta Pepíka v Českém Meziříčí, kam jsme dorazili asi po hodině cesty. U Pepíka nás všichni krásně přivítali. Klienti, společně s pracovníky Domova Dědina, nám přichystali menší občerstvení v podobě kávy, čaje a upečených koláčků. Klienti si s Pepou popovídali a vychovatelé si prohlédli bydlení. Po rozloučení s Pepou a hromadném focení, jsme vyrazili do nedalekého Opočna. Kolem 12:30 jsme se všichni naobědvali v zamluvené Restauraci Podloubí. Všichni jsme měli vrabce se zelím a knedlíkem. Mysleli jsme, že si projdeme zahradu u zámku, ale bohužel začalo pršet, tak jsme ještě zůstali v restauraci a někteří z nás si posezení zpříjemnili kávou. Před 15 h jsme se vydali k zámku, kde jsme zakoupili vstupenky na prohlídku a nějaké suvenýry (hodinky, magnety,…). Prohlídka byla krásná, klienti si mohli i nafotit vnitřní prostory zámku. Po prohlídce si všichni dali svačinku připravenou z domova a pak následoval rychlý přesun k autobusu. Odjížděli jsme v 16:30 z Opočna. Domů jsme se dostali všichni v pořádku kolem 18 h. Výlet se nám všem líbil a těšíme se na další.

 
 
 
Autor: Palková Margita, Mgr.
Aktualizováno: 25 září 2022

V pondělí 19. září přišel mezi nás pracovník ze stanice Skupina JARO se zvířaty. Povídali jsme si o tom, jak se vhodně chovat v přírodě, kdy a jakým způsobem zachraňovat zvířata žijící ve volné přírodě.Děkujeme za poutavé vyprávění a přejeme ježkovi, vlaštovce, želvě a netopýrovi, aby se co nejdříve vrátili zpět mezi volně žijící zvířata.